Personvernærklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for nettsteder utviklet av ON Property AS. ON Property AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Nettbasert behandling av personopplysninger

For bruk av nettstedet må den enkelte bruker opprette en personlig brukerkonto. Brukerkontoen identifiseres ved e-post og passord. Både e-post og passord velges av bruker ved opprettelse av brukerkonto. Ved opprettelse sendes en e-post til den oppgitte e-post konto for bekreftelse av gyldighet før videre bruk. Passord er kryptert og lagres på en sikker måte i system utilgjengelig fra Internett. E-post og passord kan etter opprettelse kun endres av bruker selv.

Bruk av informasjonskapsler

Nettstedet oppretter en informasjonskapsel (cookie) på maskinen du benytter ved pålogging til nettstedet. Formålet med opprettelse av informasjonskapselen er å identifisere den rolle og de rettigheter pålogget bruker har for nettstedet. Informasjonskapselen som opprettes har en varighet på 12 timer, hvor etter den automatisk blir slettet. Informasjonskapselen blir også slettet når nettleser lukkes.

Hvordan slettes opplysningene

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte din forretningsfører hvis bruker er opprettet basert på forretningsførsel. Alternativt ved å kontakte din arbeidsgiver hvis bruker er opprettet av arbeidsgiver.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at ON Property AS eller din forretningsfører ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.